Ниво 1
  Ниво 2
  Ниво 3
  Ниво 4
Ниво Ван
Градски Тип
1 ден 2-6 ден 7-15 ден 16-30 ден 31+ дни депозит
28 24 20 18 16 200
%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B0+%D0%B2+%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E+%D0%B8+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8.


• Посочените наемни цени са крайни и включват: 24-часов наем, всички застраховки и такси и начислен ДДС - без "скрити такси" и необявени плащания.
• Публикуваните снимки са ориентировъчни и не представляват пълния автопарк на фирмата.
• В случай на непредвидени обстоятелства компанията си запазва правото да подмени резервиран автомобил с друг, отговарящ на изискванията на клиента и на договорената цена.